Selskaper

G64 Vekst

G64 Vekst skal tilby kapital, kompetanse og lokaler til nyetableringer og små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget. For å være aktuelle må virksomhetene i tillegg være etablert i Innlandet og ha et mål om å utvikle arbeidsplasser lokalt.

G64 Vekst skal spesielt jobbe mot miljøer som grenser inn mot media og kommunikasjon, men også mot nye forretningsområder som kan bidra til å utvikle konsernet.

AspireGruppen

AspireGruppen som består av fire virksomheter som utfyller hverandres tjenestetilbud innen kommunikasjon:

Virksomhetene leverer tjenester innen strategisk kommunikasjon, fysisk kommunikasjon, digital kommunikasjon, teknologi og rådgivning. Gruppen utgjør Innlandets største kommunikasjonsmiljø med en årlig omsetning på om lag 150 millioner kroner. Les mer om hvilke tjenester virksomhetene tilbyr.

Våre aviser

Tilgang til lokale nyheter, hendelser, kultur og idrett er med på å holde hjulene i lokalsamfunn og byer i gang. Det skaper identitet, samhold og bevissthet. Våre lokalaviser sørger for å spre innholdet som våre journalister og redaksjoner står bak.

Hamar Medias aviser dekker områdene på Hedmarken (Hamar, Stange, Ringsaker og Løten) og Trysil, gjennom følgende titler:

Hamar Arbeiderblad

Hamar Arbeiderblad (HA) har hovedkontor i Hamar og utkom første gang 30. mars 1925. HA gir deg nyheter, sport, kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Avisa kommer ut på papir seks dager i uken og finnes også som nettavis og e-avis. 

HA opplever en sterk vekst i digitale abonnenter og trafikk og er den avisa som vokser mest i Innlandet (Kilde: MBL). Totaltopplaget nærmer seg 20 000 og antall daglige lesere (over 12 år) er totalt ca 52 000.

Ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad er Katrine Strøm.

Stangeavisa

Stangeavisa er hele Stanges næravis, der ingen sak er for liten og ingen for stor. Avisa holder til sentralt i Stangebyen, men har hele Stange kommune som nedslagsfelt, fra Strandlykkja i sør til Ottestad nord. Den redaksjonelle profilen til Stangeavisa er enkel. Det handler om å være nær hverdagen til folk i Stange. Stangeavisa skriver om det folk er opptatt av i de grendene og tettstedene de bor. Med stort fokus på lokalt næringsliv, skole, barnehage, eldreomsorg, lokale lag og foreninger, idrettslag, kulturliv og lokal politikk.

Avisa kommer ut på papir hver torsdag, med 48 utgaver i året. På nett vi dagsavis. Hver dag, 365 dager i året, publiseres det nyheter g spennende lesestoff på fra kommunen på www.stangeavisa.no.

Stangeavisa ble startet opp i 2004 av Lars Kristian Seierstad gjennom utgiverselskapet Info Innlandet AS. År for år er det bygd stein på stein til en solid og lokalt forankret mediebedrift - både med tanke på opplag, annonsemarked og omsetning.

I 2011 kjøpte Hamar Media Info Innlandet AS, og Stangeavisa har siden da vært drevet som et datterselskap i konsernet.

Første halvår 2021 ble det notert ny opplagsrekord for Stangeavisa, med 2874 solgte aviser i snitt hver uke. Ansvarlig redaktør for Stangeavisa er Lars Kristian Seierstad.

Lokalavisa

Lokalavisa Trysil - Engerdal (Lokalavisa) ble først etablert som en lokalavis for hele Sør-Østerdal. Lokalavisa Sør-Østerdal ble startet i 2005, med nedslagsfelt i Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal. Fra 2015 ble avisområdet delt og Trysil og Engerdal ble en egen avis.

Avisa dekker alt av smått og stort som skjer i Trysil og Engerdal, og er tett på lesere og kilder. Den utgis som papiravis hver torsdag og lager saker for nett hver dag. Det utgis også e-avis, som er en digital utgave av papirversjonen.

Totalt teller antall abonnenter 2300, og den største veksten er i digitale abonnementer. Redaktør for Lokalavisa er Monika Søberg.

Innlandet Distribusjon Hamar

Med hele 68 budruter på Hedmarken jobber avisbudene i Innlandet Distribusjon Hamar hver natt med å distribuere aviser, reklame, bøker, magasiner,netthandelspakker og fersk frokost til din postkasse. 

Vi er stolte av å levere oftere, raskere og enklere enn noen andre i bransjen, og leveringskvaliteten til Innlandet Distribusjon Hamar er best i landet. I tillegg er vi også den eneste leverandøren som leverer helt hjem før frokost, også på lørdager.