Om oss

Om Hamar Media

Hamar Media er en familie av selskaper og merkevarer innen medier og kommunikasjon. Morselskapet i gruppen er Hamar Media, som skaper nye muligheter og tilrettelegger for at våre datterselskaper og merkevarer lykkes.

Totalt teller gruppen ca 270 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Det gjør oss til den største aktøren innen medier og kommunikasjon i Innlandet.

Selskapet er en aktiv samfunnsaktør, sterkt forankret i Innlandet med vårt lokale eierskap. Gjennom våre datterselskaper og merkevarer er selskapet en stor arbeidsgiver, sentral nyhetsformidler og viktig partner for næringslivet i regionen.

På en normal dag når Hamar Medias merkevarer gjennom sine publikasjoner, tjenester og tekniske løsninger ut til flere hundre tusen mennesker. Vi ønsker å være en viktig del av hverdagen for mennesker i alle aldre, gjennom å formidle budskap og historier som beriker og skaper nysgjerrighet.

Virksomhetsområdene til våre merkevarer er hovedsakelig innen nyhetsformidling, kommunikasjon, merkevareutvikling og profilering. Teknologi, data/analyse og innovasjon er videre integrerte og prioriterte satsningsområder. Se mer under tjenester i gruppen.

Sammen jobber merkevarene i Hamar Media-gruppen mot et felles mål om å skape nye muligheter – en evig tilgang på muligheter!

Vår misjon

  • RESULTATFOKUS: Hensikten med Hamar Media er å skape gode resultater innenfor de valgte virksomhetsområder som igjen vil materialisere seg i et forutsigbart og godt utbytte.
  • KONKURRANSEKRAFT: Hamar Media skal gjennom vår verdikjede levere konkurransedyktige produkter og tjenester med et sterkt fokus på innovasjon, innsikt og teknologiske løsninger innenfor kommunikasjon- og mediavirksomhet.
  • BYGGE REGIONEN: Hamar Media skal bidra til regional utvikling i eget markedsområde og i Innlandet.

Strategi og verdier

For å leve opp til misjonen vår skal Hamar Media være offensiv og fremoverlent. Vi skal tørre å satse, stikke oss frem og vise vei innen våre forretningsområder. Vår ambisjon er å ta plass i Innlandet og ha et tydelig fokus på kunde og marked.

I perioden 2021-2023 er det spesielt lagt opp til fire strategiske føringer:

  • Tydligere fokus på kunde og marked
  • Rendyrking av hvert forretningsområde
  • Løfte frem og bygge merkevarene
  • Vekstambisjoner innen alle forretningsområdene

Våre verdier er ekte, engasjert og løsningsorientert.

Eiere

Våre største eiere er Amedia Lokal (21,5 %), ulike av delinger av Fellesforbundet (16,38 %) og Hamar Arbeiderparti (5 %). I tillegg er vi eid av flere ulike deler av Fagforbundet og Arbeiderlag/Arbeiderpartilag i Innlandet. Totalt er det 108 aksjonærer i Hamar Media AS pr 31.12.2021.

Konsernledelse

Magne Nordgård
Konsernsjef
Katrine Strøm
Sjefredaktør HA
Ola Nybakk
Direktør Avisdrift
Anders Østigård
Økonomisjef
Stian Nilsen
Direktør innovasjon og forretningsutvikling
Håvard Røste
Direktør teknologi og data
Ingrid Løken Thorsrud
Direktør AspireGruppen
Marianne Aasvestad Hoel
HR- og administrasjonssjef

Styret

Ola Mørkved Rinnan, styreleder
Reidar Lundemo, nestleder
Turid Backe-Viken, styremedlem
Mona Stormoen, styremedlem
Ole Morten Ona Ringdal, styremedlem
Robin Lunde, styremedlem
Anne Bergsengene, styremedlem

Vår historie

Hamar Media som organisasjon oppstod i mai 1998, da utgivelsen av Hamar Arbeiderblad og tilstøtende virksomhet ble omdannet til et konsern. Hensikten var å legge til rette for forretningsutvikling, bedre virksomhetsstruktur og å gi avisredaksjonen større troverdighet gjennom en klar avgrensning til den øvrige virksomheten.

Våre røtter strekker seg imidlertid helt tilbake til 1925, da Hamar Arbeiderblad ble etablert. Avisens første utgave kom på gaten 30. mars det året og var i mange år et partiorgan for Arbeiderpartiet og en viktig distriktsavis. Med tiden er den sterke partipolitiske tilknytningen visket ut, og avisen lever i beste velgående som en viktig del av «den fjerde statsmakt» i Innlandet.

Også flere andre lokalaviser har vært i Hamar Medias avisportefølje, og per 01.01.2022 eier konsernet Stangeavisa og Lokalavisa Trysil-Engerdal, i tillegg til Hamar Arbeiderblad.

Hamar Medias hovedkontor ligger midt i Hamar sentrum, i «Hamar Arbeiderblads store avishus» som stod klart i 1964. I tillegg til redaksjon og administrasjon, huset bygget også et eget avistrykkeri. Her ble konsernets aviser og utallige reklameaviser trykket på en enorm rotasjonspresse. Etter 93 år med trykking i eget hus, ble trykkeriet lagt ned i 2021, og trykking av papiravisene ble overført til Amedias trykkeri på Biri.

Hamar Media med datterselskaper var tidlig ute med digital satsning, og Hamar Arbeiderblad var en av landets første aviser på Internett i 1996. Avisen var også blant landets første som la eget innhold bak innlogging, i en tid da de fleste nettaviser ga bort alt innhold gratis.

Den digitale satsingen så sin begynnelse med nettselskapet React Solutions (tidligere kalt HA-Nett) som blant annet foretok den første sikre betalingstransaksjonen i verden i samarbeid med VISA, IBM og Sparebanken Hedmark. Satsingen ble forsterket midt på 2010-tallet med en egen utviklingsavdeling på huset som lenge sto for avisens digitale plattformer.

Parallelt med avisdrift, har konsernet levert tjenester knyttet til avisdrift som distribusjon, salg, abonnementsløsninger og kundeservice. Dessuten har det grafiske miljøet IdéTrykk med tilholdssted Nydal, og reklamebyrået Rim Idé og Kommunikasjon vært to av konsernets merkevarer gjennom flere år. Det grafiske miljøet ble i 2022 fusjonert inn i Flisa Trykkeri.

I 2021 kjøpte Hamar Media selskapene Flisa Trykkeri, Spire kommunikasjon og ANTI Hamar. Samme år inngikk vi også en avtale om utvidet strategisk samarbeid med Amedia, inkludert bruk av Amedias tekniske avisplattformer.

Samme år ble også AspireGruppen AS etablert, som overbygning for alle kommunikasjonsselskapene i Hamar Media. Gruppen er med sine fire selvstendige merkervarer Innlandets største kommunikasjonsmiljø med over 100 ansatte totalt. Det foreløpig nyeste tilskuddet i gruppen er Fortell Innholdsbyrå.

Høsten 2022 ble G64 Vekst AS opprettet som Hamar Medias "corporate venture"-arm. G64 tilbyr kapital, kompetanse og lokaler til nyetableringer, små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget.

Sammen med Utstillingsplassen Eiendom arbeider nå Hamar Media med å realisere Kvadraturen Hamar, som etter planen skal bestå av en næringsklynge som samler medie- og kommunikasjonsaktører i regionen, så vel som en boligdel med moderne byleieligheter. Deler av kvartalet skal åpnes opp mot byen/gågata og fellesarealer gjøres tilgjengelig for publikum. Kvadraturen Hamar skal være et naturlig møtested for Hamars innbyggere og næringsliv når det etter planen åpner i 2026!

Sponsing

Hamar Media ønsker å bidra til regional utvikling i Innlandet og skal være en synlig og aktiv aktør som bidrar til at Innlandet er en attraktiv region å bo, jobbe og leve i. Vi samarbeider med aktører som gir våre merkevarer positiv oppmerksomhet, samtidig som de gir noe tilbake til lokalsamfunnet.

Primært samarbeider vi med aktører innen breddeidrett samt utvalgt kulturaktører og arrangementer. Enkeltutøvere innen idrett sponses ikke. 

For å søke om sponsorsamarbeid ta kontakt via kontaktskjemaet, eller kontakt vår partneransvarlige direkte.

Det er viktig at du gir en forklaring av hva som er formålet med samarbeidet og hvordan det utløser en positiv effekt for samfunnet så vel som oss samarbeidspartnere. Søknader behandles fortløpende.

Magretha Musland
Kommunikasjons- og partneransvarlig

Vi er stolt sponsor av blant andre

Storhamar
Ham-Kam

Andre viktige samarbeidspartnere

Abelia
Digital Innlandet
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk Industri
NTNU i Gjøvik
PARK gründer- og næringshus
VRINN Business Cluster

Bærekraft og sertifiseringer