13. januar 2022

All time high for pakkedistribusjon

Lill Vibeke Gundersen og Andreas Bentzen i Innlandet Distribusjon

Innlandet Distribusjon setter rekorder i både antall og kvalitet!

Innlandet Distribusjon Hamar satte en kraftig rekord i pakkelevering i 2021, og endte på totalt 230 000 distribuerte pakker. Dette er et imponerende antall på våre 68 budruter.

I desember ble det levert over 21 000 pakker, og med en null tapte pakker og en kundetilfredshet på 100 % er det bare å gratulere "nattens helter" med fantastisk innsats!

Slike resultater kommer ikke av seg selv, og den jobben som legges ned av administrasjonen på dagtid og støtteapparatet på kveld/natt er imponerende.