Velkommen til Hamar Media

Hva kan vi gjøre for deg?


Trenger du ny nettside?

Det kan du få hos oss. Kontakt vår rådgiver Mathias Saxrud på mathias.saxrud@hamarmedia.no
Tlf: 900 91 614

Skal du annonsere digitalt?

Da trenger du en prat med vår ekspert på feltet, Niels Hagen.
niels.hagen@hamarmedia.no
Tlf: 416 45 445

Vil du lufte noen ideer?

Da kan du kaste ball med kreativ spilloppmaker Cathrine.
cathrine@hamarmedia.no
Tlf: 957 02 530

Vil du jobbe hos oss?

Da bør du ta en prat med leder for Hamar Media avd. Digital. runar.brekkhus@hamarmedia.no
Tlf: 994 62 316