Mediahuset Hamar

Hamar Media bygger om helt kvartal i Hamar sentrum, hvor intensjonen er å skape et knutepunkt for media, innovasjon og teknologi et miljø som stimulerer til samarbeid og synergier på tvers av leietakere!

"Mediakvartalet": Et helt kvartal i Hamar sentrum skal utvikles: Illustrasjon fra Oslo Works og Studio Sted

I samarbeid med Utstillingsplassen har Hamar Media etablert selskapet "Mediahuset Hamar". Sammen skal vi bygge fremtidens media- og kommunikasjonskvartal midt i Hamar sentrum.

Vi ønsker at bygningsmassen skal fremstå som et levende og moderne kvartal, med aktivitet og yrende liv 24/7. Kvartalet skal bygges med fokus på medier, kommunikasjon, teknologi, IT og innovasjon.

Vinteren 2022 ble det arrangert en arkitektkonkurranse som Oslo Works og Studio Sted gikk seirende ut av. Sentralt i vinnerforslaget er å bygge et åpent hus, som gir flyt gjennom kvartalet. Blant annet er det tegnet inn et stort fellesareal – en glassoverbygd bakgård, som også vil være åpen for almennheten.


En kompetanseklynge

Målsetningen med bygget er å skape en kompetanseklynge innen medier og kommunikasjon der ressurs- og kunnskapsdeling på tvers, sosiale møteplasser, utvikling av Innlandet og bærekraft skal stå sentralt.

Kvartalet vil i tillegg til utleie av næringslokaler (kontorer, butikker og serveringssteder) også utvikle ny bebyggelse for boligsalg.

En del av det nye kvartalet vil være et glassoverbygget vrimleareale åpen for alle. Illustrasjon: Oslo Works/Studio Sted.


Mediahuset Hamar har allerede i dag sentrale leietakere som NRK, Hamar Arbeiderblad, Hedmarksradioene, Innlandet Distribusjon Hamar og Hamar Media. I tillegg vil Amedia Utvikling etablere seg i bygget i løpet av 2022.

Målsetningen er at bygget skal stå ferdig i løpet av 2026.


Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon om Mediahuset Hamar? Kontakt Ola Nybakk i Hamar Media, eller Nils Østby-Deglum i Utstillingsplassen Eiendom.

Ola Nybakk
Direktør Avisdrift
Nils Østby-Deglum
Eiendomssjef