Kvadraturen Hamar

Hamar Media bygger om helt kvartal i Hamar sentrum, hvor intensjonen er å skape et knutepunkt for media, innovasjon og teknologi. Prosjektet har fått navnet "Kvadraturen Hamar" og inneholder også moderne boliger.

"Kvadraturen": Et helt kvartal i Hamar sentrum skal utvikles: Illustrasjon fra Oslo Works og Studio Sted

I samarbeid med Utstillingsplassen har Hamar Media etablert "Kvadraturen Hamar". Sammen bygger vi fremtidens media- og kommunikasjonskvartal midt i Hamar sentrum.

Med bakgrunn i omkringliggende gatestruktur, fremtidig byutvikling og kvartalets sentrale beliggenhet, har det nye kvartalet midt i Hamar sentrum fått navnet Kvadraturen Hamar.

Et naturlig møtested
Den nye bydelen i Hamar sentrum skal romme moderne boliger, kulturvirksomheter, mediehus med kreative bedrifter, innbydende spisesteder og hyggelige møteplasser og sosiale soner. I tillegg skal bygget bli et naturlig møtested for Hamars innbyggere og næringsliv.

Kvartalet midt i Hamar sentrum vil fremstå som en ny levende bydel til bruk og glede for alle, der både små og store bedrifter og virksomheter skal bygge ved siden av – og oppå hverandre. Bydelens bebyggelse er kvadratisk ordnet og systematisert, omrammet av fire bygater, derav navnet på kvartalet.

Medier, kommunikasjon og tek
Kvadraturen Hamar skal forbinde mennesker og virksomheter med publikum, og historisk bebyggelse med fremtidig byutvikling og nye arbeidsplasser. Bygningsmassen vil fremstå som et levende og moderne kvartal, med aktivitet og yrende liv 24/7. Kvartalet skal bygges med fokus på medier, kommunikasjon, teknologi, IT og innovasjon.

Målsetningen er å skape en kompetanseklynge innen medier og kommunikasjon der ressurs- og kunnskapsdeling på tvers, sosiale møteplasser, utvikling av Innlandet og bærekraft skal stå sentralt. Kvartalet vil i tillegg til utleie av næringslokaler (kontorer, butikker og serveringssteder) også utvikle ny bebyggelse for boligsalg.

Et åpent hus
Vinteren 2022 ble det arrangert en arkitektkonkurranse som Oslo Works og Studio Sted gikk seirende ut av. Sentralt i vinnerforslaget er å bygge et åpent hus, som gir flyt gjennom kvartalet. Blant annet er det tegnet inn et stort fellesareal – en glassoverbygd bakgård, som også vil være åpen for almennheten.

En del av det nye kvartalet vil være et glassoverbygget vrimleareale åpen for alle. Illustrasjon: Oslo Works/Studio Sted.

Kvadraturen Hamar har allerede i dag sentrale leietakere som NRK, Hamar Arbeiderblad, Hedmarksradioene, Innlandet Distribusjon Hamar og Hamar Media. I tillegg etablerer Amedia Utvikling seg i bygget i løpet av 2022.

Målsetningen er at bygget skal stå ferdig i løpet av 2026.


Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon om Kvadraturen Hamar? Kontakt Ola Nybakk i Hamar Media, eller Nils Østby-Deglum i Utstillingsplassen Eiendom.

Ola Nybakk
Direktør Avisdrift
Nils Østby-Deglum
Eiendomssjef