Vil bli et kraftsenter i Innlandet – Hamar Media etablerer unikt investeringsselskap


Hamar Media har et mål om å bidra til å bygge regionen. Som et ledd i å nå dette målet etableres G64 Vekst!

Hamar Media ønsker å stimulere til næringsutvikling og bidra til et offensivt næringsliv med ambisjoner for regionen, med Hamar som hub for nyskapning, bærekraft og spennende arbeidsplasser. Det skal gjøres i tråd med FNs tre etablerte dimensjoner: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.


Forretningsidé


G64 Vekst tilbyr kapital, kompetanse og lokaler til nyetableringer, små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget. For å være aktuelle må virksomhetene i tillegg være etablert i Innlandet og ha et mål om å utvikle arbeidsplasser lokalt.

Spesielt skal G64 Vekst jobbe mot miljøer som grenser inn mot media og kommunikasjon, men også mot nye forretningsområder som kan bidra til å utvikle konsernet.

Vår misjon og det primære formålet med G64 er å investere i teknologi og kompetanse, som i tillegg til å vokse videre og skape arbeidsplasser på egenhånd, kan bidra til å videreutvikle Hamar Medias eksisterende virksomhet.


Hvorfor G64 Vekst?


Kreative oppstartsbedrifter og gründere er viktige for å drive frem innovasjon og de neste gjennombruddene i regionen. Hvis vi skal ligge i front innen våre egne virksomhetsområder, må vi i enda større grad søke partnerskap med denne typen miljøer.

Samtidig tror vi at Hamar Media-familien har noe unikt å tilby unge bedrifter og mindre selskaper i form av markedskunnskap, tilgang til nettverk og kunder, og ekspertise på kommersialisering av konsepter.

Vi ønsker å jobbe tett sammen med etablerte inkubator- og investormiljøer i Innlandet for å finne de rette prosjektene for G64 Vekst.

Gjennom G64 Vekst søker vi spesielt etter bedrifter og initiativ hvor vi ser målfelleskap som gir grunnlag for å utvikle oss sammen. Derfor skal vi jobbe spesielt mot miljøer som grenser inn mot media og kommunikasjon, men også utforske helt nye forretningsområder for konsernet.

For å kunne jobbe sammen med G64 Vekst, må virksomhetene i tillegg være etablert i Innlandet og ha mål om å utvikle arbeidsplasser lokalt.


I samarbeid med Utstillingsplassen skal Hamar Media bygge fremtidens media- og kommunikasjonskvartal midt i Hamar sentrum.


Søker leder for satsingen


Hamar Media skal nå ha på plass en leder for G64, en investeringsdirektør som skal drive arbeidet med det nye investeringsselskapet videre.

– Vi ser etter en person som har god forståelse for forretning og finans, og som blir motivert av teknologi, medier og kommunikasjon og tilstøtende bransjer, sier konsernsjef Magne Nordgård i Hamar Media.

Investeringsdirektøren skal jobbe tett opp mot nærlingslivet og blant gründere for å inngå samarbeid, partnerskap og eierskap i nye eller eksisterende virksomheter.

– Hvis du vil lede Innlandets mest spennende satsning for lokalt næringsliv hører vi gjerne fra deg, oppfordrer Nordgård.

Les mer og søk på stillingen

Tenker du at din virksomhet kan være aktuell i forbindelse med G64 Vekst? Ta gjerne kontakt!

Magne Nordgård
Konsernsjef
Stian Nilsen
Direktør innovasjon og forretningsutvikling